Tut Ellerimden
Anlamlıydı hayat,seninle ancak
Varlığın bir bahçe,aşkın salıncak
Tepeden tırnağa vücudum sıcak
Sadece.....
Yüreğim üşüyor TUT ELLERİMDEN
sertacım.net                                                                       Aşk ve
BAŞ TACIM                                                                                                           AŞK ŞİİRLERİ
🌟 Şarkı tadında aşk şiirleri 👉 Burada, SERTACIM (Baştacı'm).NET'te

SİYABENT ile HACE Efsanesi


> Aşk Nedir ?
> Aşk Şiirleri
Mustafa Azgan Kimdir ?
YAŞANMIŞ BÜYÜK AŞKLAR :
1- Leyla ile Mecnun
2- Arzu ile Kamber
3- Aslı ile Kerem
4- Ferhat ile Şirin
5- Yusuf ile Züleyha
6- Tahir ile Zühre
7- Mem ile Zin
> TÜRK ŞAİRLER
YABANCI ŞAİRLER
> Şiir ve Şiir Türleri
> Beş Hececiler
> 100 Dilde 'Seni Seviyorum'
> ETKİNLİKLER
> Sevgiliye Aşk Sözleri
> Şiir Nasıl Yazılır ?

SİYABENT ile HACE Efsanesi

     Mem ile Zin efsanesinden sonra Kürt Edebiyatı'nda bir diğer büyük aşk efsanesi olan Siyabent ile Hace (Hacer/Hatice) efsanesi hakkında kaçıncı yüzyıl bandında yaşandığı-
na dair bilgi yoktur.
     Birbirleriyle çelişkili yazılar yazan kaynaklara baktığımızda Siyabent, kimisinde bir ço-
ban, kimisinde usta bir avcı, kimisinde de eşkiyadır ve hepsinde de Hace dillerden düş-
meyen güzellikte bir ağa kızıdır.
     Bu aşkın 'Süphan Dağı Efsanesi' olarak tarihe geçmesinden yola çıkarak, Doğu Ana-
dolu'da Van ve çevresinde yaşandığı sonucuna varırız.
     Yedi erkek kardeşi ve oniki kuzeni olan köyün en güzel kızı Hace'yi seven Siyabent'e
kaynağın biri başlık parasını bulamadığı için verilmediğini yazarken diğer bir kaynak baş-
lık parasından bahsetmez ve Hace'yi isteyen Miroğlu denilen kişiye kız vermek isteme-
yen kardeşlerin (tabi ki Hace'nin de sevdiğini anlayarak) Hace'yi Siyabent'e verdiğini ya-
zar.
     Kaynağın biri Siyabent'in başlık parası bulamadığı için Hace'yi kaçırdığını yazarken di-
ger kaynak Hace'nin abilerini ve Siyabent'in kankardeşini öldürüp Hace'yi kaçıran ve evli-
lik hazırlığında olan Miroğlu'nun düğününü basarak onu öldüren Siyabent'in Hace'yi ka-
çırdığını yazar.
     Örneklerde görüldüğü gibi, Siyabent'in Hace'yi kaçırması farklı şekillerde kaleme alınmıştır.
     Süphan Dağı'na çıkan Siyabent ile Hace yorulur ağaçlık, serin ve uçurum olan bir yerde mola verirler.
     Siyabent yorgunluktan başını Hace'nin dizine yaslar ve uyur.
     Bir süre sonra yüzüne düşen bir gözyaşı tanesiyle uyanan Siyabent, Hace'nin ağladığını görür ve sebebini sorar.
     Hace, oraya az önce gelen geyik sürüsünü gösterir ve "bir erkek geyik diğer erkek geyiğin boynuz darbelerine rağmen eşini korudu ve yaralandı ben de duygulandım ağladım" der.
     Siyabent ona; "Bekle" der, "O geyiği yaralayan geyiğin ciğerini söküp sana getireceğim."
👉 Seninle Uğraşırım
Başkası belki ama

     Ve av malzemelerini alarak peşine düşer.
     Kaynağın biri, o geyiği vurup kesmek üzereyken çırpınıp ayak darbesiyle Siyabent'i uçuruma ittiğini yazarken di-
ger kaynak arkadan gelen bir başka geyiğin boynuz darbesiyle uçuruma düştüğünü yazar.
     Arkaüstü düşen Siyabent, bir ağacın dalına çarpar ve dal belinden girip karnından çıkar, ölür.
     Onun gecikmesini merak eden Hace, aramaya başlar ve sonunda onu uçurumdan aşağıda bir ağaç dalına sap-
lanmış, asılı vaziyette görür çılğına döner, "Sensiz bu dünya, bana haram" deyip kendini boşluğa bırakır.
     Siyabent'i taşıyan dal bu kez, Hace'nin karnından girip belinden çıkar.
     Onları uçurumun dibinde bir ağaç dalında kucak kucağa çakılı vaziyette bulanlar, orada yakın köyden (Hace'yi
ikinci karısı yapmak isteyen, Hace'nin karşı çıktığı) bir ağanın cesedini de görürler.
     Köylüler, olay yerinde üç mezar kazar, ağayı Siyabent ile Hace'nin arasına gömerler.
     Her yıl Siyabent'in mezarında beyaz, Hace'ninkinde kırmızı bir gülün çıktığı ama aralarında biten 'kara diken'in
onların birbirine temasını engellediği söylenir.Yorumlar - Yorum Yaz