Tut Ellerimden
Anlamlıydı hayat,seninle ancak
Varlığın bir bahçe,aşkın salıncak
Tepeden tırnağa vücudum sıcak
Sadece.....
Yüreğim üşüyor TUT ELLERİMDEN
sertacım.net                                                                       Aşk ve
BAŞ TACIM                                                                                                           AŞK ŞİİRLERİ
🌟 Şarkı tadında aşk şiirleri 👉 Burada, SERTACIM (Baştacı'm).NET'te

FERHAT ile ŞİRİN Efsanesi


> Aşk Nedir ?
> Aşk Şiirleri
Mustafa Azgan Kimdir ?
YAŞANMIŞ BÜYÜK AŞKLAR :
1- Leyla ile Mecnun
2- Arzu ile Kamber
3- Aslı ile Kerem
4- Yusuf ile Züleyha
5- Tahir ile Zühre
6- Mem ile Zin
7- Siyabent ile Hace
> TÜRK ŞAİRLER
YABANCI ŞAİRLER
> Şiir ve Şiir Türleri
> Beş Hececiler
> 100 Dilde 'Seni Seviyorum'
> ETKİNLİKLER
> Sevgiliye Aşk Sözleri
> Şiir Nasıl Yazılır ?

FERHAT ile ŞİRİN Efsanesi

     Bazı kaynaklara göre Ferhat ile Şirin aşkı Persler Döneminde Anadolu topraklarında ya-
şanmıştır.
     Ferhat, taşları oyan onlara şekil veren (halktan biri) bir nakkaş, Şirin ise Amasya Hüküm-
darı (Sultanı) Mehmene Banu'nun kızkardeşidir.
     Günün birinde Mehmene Banu, Şirin'e yaptıracağı köşkün taş işlemeciliği için bir nakkaş aratır ve bu konuda uzman olan Ferhat'ı önerirler.
     Ferhat köşkte çalışırken, orayı gezen Şirin ile tanışır ve aşık olur.
     Bir süre sonra kalbinde aşkı dayanılmaz bir hâl alan Şirin'i istetir.
     Yönettiği halktan birinin bu vesileyle saraya yerleşip bir anda hayat tarzını değiştirmek is-
temesi düşüncesi Mehmene Banu'yu rahatsız eder.
     İşin ilginç yanı o da Ferhat'a aşık olmuştur ama kendisi dahi olsa böyle bir eşleşmenin 'kabul edilemez' olduğu kanaatindedir.
     İşte bu yüzden Ferhat'a başaramayacağına inandığı, başlangıçta hiç kimsenin de inana-
mayacağı bir şart koşar.
     Mehmene Banu, Ferhat'tan Amasya'nın merkezine çok uzak Şahinkayası'nı delip şehre su getirmesi karşılığında kızkardeşini vereceğini söyler.
     Ferhat sonunda güzel günler göreceği umuduyla bu zorlu göreve başlar ve şehre inmez tüm zamanı dağlarda geçer.Onun kazma sesleri yankılanır yakın şehirlerde.
     Ferhat'ın hâlini görenler haber getirdikçe, Şirin daha da bağlanır Ferhat'a.Çünkü bu basit birşey değildir.Sevdiği genç kendisi için dağları deliyor.
     Takip ettirdiği kişilerden gelen haberlere göre durum Mehmene Banu için hiç de iç açıcı değildir.
     Ferhat iki-üç yıl gibi bir süre sonunda şehre suyu göndermek üzeredir, artık çok az bir zaman kalmıştır.
     Ferhat'ın, Şirin'e olan aşkının ne kadar güçlü olduğunu artık çok iyi bilen Mehmene Banu, sonucunun ne olaca-
gına kesin inandığı bir plan kurar, Cadıya anlatır ve onu Ferhat'a yollar.
     Kazma seslerini takip ederek Ferhat'a ulaşan Cadı, Şirin'in öldüğünü, onun artık boş yere çalıştığını söyler.
     Ve öldürücü son sözlerini ekler: "Bak helvasını getirdim."
     Cadının geldiğinde dağlar parçalanmış, sular Amasya şehrine doğru akmaya başlamış ve görev tamamlanmış-
tır.
     Cadının bu sözlerini duyan Ferhat, şuurunu kaybeder ve "Şirin yoksa bana artık yaşamak haram" diyerek elinde-
ki kazmayı kayalıklara fırlatır.
     Kayalıklara çarparak geri dönen kazma bu kez onun başına çarpar ve Ferhat yaralanarak uçurumdan aşağı dü-
şer.
     Ferhat'ın ölümüne şahit olan Cadı durumu çabucak gelip Mehmene Banu'ya anlatır.
👉 Çok Şekerli
      Bir aşk şiiri

     Cadının anlattıkları Mehmene Banu'yu mutlu ederken, onları gizlice dinleyen Şirin'i deliye çevirir.
     Ferhat'ın düştüğü yere ulaşan Şirin, onu görünce kendini uçurumdan aşağı bırakır ve yanına düşer.
     Ferhat'tan kurtulmanın sevinci yarıda kalmış, bu kez kızkardeşini kaybetmenin tarifsiz acısını yaşamaya başla-
mıştır Mehmene Banu.
     İki mezar yaparlar düştükleri yerde.Böylece sağ iken biraraya gelemeyen iki aşık, artık sonsuza dek birlikte ola-
caklardır.
     Bu hazin olaydan sonra Ferhat'ın parçaladığı Şahinkayası'na Ferhat Dağı adı verilir ve bu dağın eteklerinde 'Fer-
hat ile Şirin Aşıklar Müzesi (mezarlar) kurulur.
     Rivayete göre her yıl orada iki beyaz gül ve bu güllerin arasında bir 'kara çalı' bitermiş.
👉 Bu Yağmur
       Beni ıslatmazYorumlar - Yorum Yaz